×
×
}
×

مرکز اسپا و بهداشتی

خدمات مجانی
حمام ترکی
سونا
سالن ورزش

خدمات با پرداخت اضافی
مرکز اسپا

دیگر خدمات

خدمات مجانی
زمین تنیس (روز)
تنیس میز
بیلیارد
بستنی

خدمات با پرداخت اضافی
خشکشویی
خشک شویی
سرویس اتاق

زمین های تنیس با روشنایی

تجهیزات و دوره های تنیس

مغازه ها

مراقبت از کودک

Otium Özkaymak Select Hotel